Kuukausi: heinäkuu 2016

Pilates sopii joka keholle – Osa 5 ”Sohvaperunat”

Tietyt ihmiset ovat luonnostaan enemmän ”sohvaperunoita” kuin toiset, mutta fakta on että nykypäivänä arkiliikuntaa tulee harvalla spontaanisti tarpeeksi hyvän fyysisen kunnon saavuttamisen ja ylläpidon takaamiseksi. Vaikka arkiliikuntaa tulisi määrällisesti tarpeeksi esim. kävelyn tai pyöräilyn muodossa, ei liikunta ole välttämättä tarpeeksi monipuolista ja esim. lihaskuntoharjoittelu jää helposti lähes olemattomaksi. Tämän takia jonkun liikuntamuodon säännöllinen harrastaminen on suotavaa. Toisille monipuolisen liikunnan toteuttaminen on helppoa ja mielekästä, kun taas toiset joutuvat tsemppaamaan enemmän motivaation ja mielekkään liikuntakokemuken luomiseksi. Mikäli tämä on tilanne, on pilates ehdottomasti liikuntamuoto johon kannattaa tutustua.

Pilatesharjoittelu ei vaadi mitään välineitä tai muita hankintoja ennen aloittamista. Pilatesta voi harrastaa missä vaan ja milloin vaan. Vaatetuksen tulee olla mukava, muita vaatimuksia ei ole. Vesipulloakaan ei tarvitse muistaa, mikäli harjoitus on alle 60 minuutin pituinen. Lajia voi siis kokeilla ja harjoittelun aloittaa ilman suurta esisuunnittelua tai valmisteluja.

Joskus voi tuntua ettei pohjakuntoa ole tarpeeksi uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseksi. Pilatesta voi harrastaa minkä kuntoisena vaan, eikä aloittaminen vaadi pohjakuntoa. Pilates on alunperin kehitetty kuntoutusmuotona sänkypotilaille, joten se ei menetelmänä todella vaadi aiempaa harjoittelua tai hyvää fyysistä kuntoa. Harjoitus etenee harjoittajan kehityksen tahdissa, ja pilateksesta saa aina sopivasti haastetta riippumatta kuntotasosta.

Pilates kehittää monipuolisesti lihaskuntoa ja liikkuvuutta, syketason pysyessä melko maltillisena. Tämä tarkoittaa ettei harjoittelu ole tyypillistä hikijumppaa tai huhkimista, mutta kuitenkin tehokas liikuntamuoto. Toki pilatesharjoittelun lisäksi suositellaan aerobista harjoittelua esim. reippaan kävelyn, juoksun tai pyöräilyn muodossa, juuri siksi ettei pilateksessa syke nouse useinkaan kovin korkealle. Pilatestunnille osallistumisen kynnys kuitenkin saattaa olla matalampi juuri sen takia että tehokas jumppa tulee tehtyä ilman voimakasta hikoilua tai hengästymistä.

Tervetuloa kaikki sohvaperunat löytämään liikunnan iloa pilateksesta! 🙂

Pilates sopii joka keholle – Osa 4 Teinit

Pilates mielletään usein ”mummo-jumppana” kuten jo mainitsin aiemmassa tekstissäni (ja tuin myös tätä väitettä myönteisellä tavalla). Myös nuoret kuitenkin hyötyvät suuresti pilatesharjoittelusta, ja kiitollisimmat opetettavani ovatkin olleet teini-ikäisiä. Kehonhallinta saattaa olla aivan hukassa aloittaessa, mutta nuoret yleensä oppivat nopeasti, kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia harjoitteita ja tekeminen on energistä.

Teini-iässä keho muuttuu muutamassa vuodessa paljon, pituutta tulee lisää ja vartalon mittasuhteet muuttuvat. Kehonhallinta vaikeutuu näitten nopeiden muutosten myötä, ja teini-iässä ihminen on kömpelöimmillään suhteessa motooriseen ja fyysiseen valmiuteensa . Pilates kehittää kehonhallintaa ja kehotietoisuutta, näin ollen lisäten itsevarmuutta liikkeessä, ja parhaimmassa tapauksessa tuoden myös henkistä itsevarmuutta.

Teini-ikäiset joutuvat istumaan päivät pitkät koulussa, ja vapaa-aika ehkä kuluu erinäisten näyttöjen ääressä, mikä vaikuttaa negatiivisesti ryhtiin ja kehon kannatteluun. Fysioterapeuttien vastaanotolla näkyy yhä enemmän nuoria jotka kärsivät selkä- ja/tai niskakivuista tästä johtuen. Pilatesharjoittelun myötä kehon kannattelu paranee, tukilihaksisto vahvistuu, ja edellä mainitut vaivat vähenevät.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutusten lisäksi näyttöihin liittyvä käyttäytyminen vaikuttaa tutkitusti myös stressitasoon ja keskittymiseen. Nykypäivän tietotulva ja jatkuva aivojen ylistimulointi mm. sosiaalisen median kautta voi heikentää keskittymiskykyä ja vaikeuttaa rentoutumista tai nukahtamista. Pilateksessa keskitytään pelkästään kehon liikkeeseen ja siihen linkitettyyn hengitykseen. Tunnilla ei ole musiikkia tai muita huomiota vieviä tekijöitä. Monet kertovat illalla tehdyn pilatesharjoitteen helpottaneen nukahtamista ja syventäneen yöunta. Asia koskettaa toki kaiken ikäisiä, mutta koska teini-ikäiset ovat usein aktiivisia sosiaalisen median seuraajia ja alttiitta vaikutuksille, päätin nostaa asian esille tässä osiossa. Syvähengityksen oppiminen myös vaikuttaa myönteisesti rentoutumiseen ja stressinsietokykyyn.

Tietoisuus kehonhallinnan ja -huollon merkityksestä on omien havaintojeni mukaan lisääntynyt varsinkin nuorten keskuudessa ja kiinnostusta aiheeseen löytyy. Ilokseni olen kohdannut nuoria vastaanotolla jotka tulevat oma-aloitteisesti oppimaan ryhdistä ja kehonhuollosta ennaltaehkäisevässä mielessä tai puuttuakseen pieniin vaivoihin ennen niiden eskaloitumista. Haluan ehdottomasti kannustaa tämän tyyppistä ennakoivaa kehonhuoltoa ja kehon kunnioittamista, ja mielestäni pilatesharjoittelu tukee hyvin tätä. Toivotan siis nuoret tervetulleiksi tunneilleni!

Pilates sopii joka keholle- Osa 2 Notkeat

Yleinen luulo on, että luonnostaan notkeat henkilöt eivät tarvitse yhtä paljon kehonhuoltoa tai liikkuvuusharjoittelua kuin jäykkikset. Asia on oikeastaan lähes päinvastainen; nämä kudostyypiltään liikkuvat tai jopa yliliikkuvat henkilöt oireilevat yleensä jopa enemmän kuin jäykkikset. Notkealla ihmisellä on yleensä luonnostaan joustava kudostyyppi, ja tyypillisesti tietyt nivelet ovat jopa yliliikkuvia. Tällöin liikelaajuus on suuri, joustavat pehmytkudokset eivät tue riittävästi niveltä, ja yliliikkuvasta nivelestä saatetaan ottaa liike myös silloin kun sen pitäisi tapahtua toisessa nivelessä. Tämä aiheuttaa erilaisia rasitusvammoja, tulehdus- ja kiputiloja nivelessä tai sen lähettyvillä.

Nivelen tuki pettää tyypillisesti varsinkin ääriasennoissa, ja koska jäykkyys ei estä liikettä niin ääriasentoon mennään helposti. Pilateksessa opitaan viemään liike oikealla tekniikalla ääriasentoihin asti, ja tukemaan niveltä koko liikelaajuudella. Hallinta on aina ensisijainen, joten liikelaajuudesta tingitään mikäli hallinta pettää. Liikkuvuusharjoittelu ei siis tarkoita automaattisesti mahdollisimman suuren liikkeen tekemistä tai pitkälle venymistä, vaan hallittu liikkuvuusharjoittelu voi olla hyvinkin hienovaraista. Lihas on vahvimmillaan liikkeen keskivaiheilla, joten hallintaa kannattaa ensin harjoitella siellä. Pikkuhiljaa liikettä opitaan kasvattamaan niin että hallinta säilyy.

Hallittu liikkuvuus on taito joka näkyy arjessa rasitusoireiden vähenemisenä, loukkaantumisalttiuden minimoimisena ja voimantuoton parantumisena. Pilatesharjoittelu ei siis jäykistä notkeaa henkilöä, vaan ohjaa henkilöä käyttäämän liikkuvuuttaan terveellisellä tavalla hyväksi. Pilates toimii notkealle myös hyvänä maltin ja kärsivällisyyden kehittäjänä, koska liikkeen laatu on tässä tapauksessa kaikkein tärkeintä. Harjoittelu vaatii näin ollen sataprosenttista keskittymistä liikkeeseen. Tervetuloa pilatestunnille kehittämään notkeuttasi!

Pilates sopii joka keholle – Osa 3 Iäkkäät

Ken on harjoitellut klassisia pilatesliikkeitä tietää niitten olevan rankkoja, kehonhallinnallisesti haastavia ja liikkuvuutta vaativia. Siitä huolimatta eräs asiakkaani kuvasi muinoin pilatesta ”mummo-jumppana”. Hän ei kuitenkaan mielestäni ollut väärässä, sillä a) mummot ja vaarit pystyvät kaikkeen mihin nuoremmatkin b) pilatesliikkeitä voi soveltaa, varioida ja/tai yksinkertaistaa loputtomiin.

Kehon ikääntyessä kudosten notkeus vähenee ja voimatasot laskevat biologisista syistä, mutta myös sen takia että aktiviteetti usein laskee iän myötä (monilla jo huomattavasti aiemmin kuin ”mummo-iässä”). Tätä luonnollista prosessia pystyy kuitenkin hidastamaan huomattavasti harjoittelulla, ja minkä ikäisenä tahansa pystyy jopa nostamaan voimatasoja sekä parantamaan liikkuvuutta. Aloittaminen ei siis ole koskaan liian myöhäistä.

Pilatesharjoittelussa panostetaan liikkeen laatuun, joten loukkaantumis- ja ylirasittumisriski on minimaalinen. Urheiluvammoja pyritään tietenkin välttämään kaiken ikäisillä, mutta merkitys kasvaa iän myötä kun palautuminen ei ole enää yhtä nopeaa. Pilateksessa myös panostetaan yksilölliseen ohjaukseen, joten ohjaaja antaa tarvittaessa eri vaihto-ehtoja ja vinkkejä. Tämä tulee useammin tarpeeseen kun taustalla on jo pidempi elämä, sisältäen mahdollisia loukkaantumisia tai leikkauksia jotka ovat jättäneet jälkensä kehoon.

Perusliikkumisesta tulee varmempaa ja vahvempaa säännöllisen pilatesharjoittelun myötä. Harjoitteet parantavat tasapainoa ja ryhtiä, sekä vahvistavat kehon tukilihaksia. Tämä vähentää mm. kaatumisriskiä ja vaikuttaa myönteisesti esim. kulumien aiheuttamiin oireisiin. Myös sujuvia siirtymisiä harjoitellaan, esim. selinmakuulta istumaan. Tämä kaikki välittyy arkielämään, ja vanhetessa ei perusliikkumisen sujuvuuttta voi enää pitää itsestäänselvyytenä.

Kaikki tämä pätee mummojen lisäksi luonnollisesti myös vaareihin. Miehillä on myös yleistäen jäykempi kudostyyppi kuin monella naisella. Jäykkyys korostuu iän myötä, joten pilates liikkuvuusharjoitteluna on mitä sopivin liikuntamuoto vanhoille herroille. Tervetuloa siis mukaan pilatekseen kaikki joilla on jo ikää kertynyt!