Kuukausi: lokakuu 2016

Jäykkä vai notkea?

Ihmiset luokittelevat herkästi itsensä joko notkeiksi tai jäykiksi. Tämä on kuitenkin harvassa tilanteessa koko totuus. Toki osalla ihmisistä on luonnostaan elastisempi kudostyyppi tai yliliikkuvat nivelet, kun taas osa ihmisistä ovat kudostyypiltään jäykkiä. Suurin osa ihmisistä omaavat kuitenkin luonnostaan aivan normaalisti joustavat kudokset, ja erilaiset kireystilat tms. ovat oman toiminnan tai tapojen seurauksia.

Hyvän ryhdin ylläpitäminen ja toiminnallinen päivittäinen liike vaatii liikkuvuutta, sillä jäykkyys vaikeuttaa esim. kumartumista ja seisomaannousua, jolloin keho rasittuu väärällä tavalla näistä normaalitoiminnoista. Sen lisäksi, että tiettyihin asentoihin ei taivu, jäykkyys voi ilmetä jännitys- ja kiputiloina. Eri harrastuksissa ja toiminnoissa on myös omat liikkuvuusvaatimuksensa, ja jos/kun liikevajausta kompensoidaan, voi seurauksena olla rasitusvamma tai jopa loukkaantuminen.

Jäykkyyden haittapuolista huolimatta, olen käytännön työssäni todennut että apua kaipaavat useammin ns. ”notkeat tyypit”. Kuten nimikin kertoo, niin yliliikkuvuudessa ei ole kyse toiminnallisesta nivelen liikeradasta. Yliliikkuva nivel vaati enemmän liikehallintaa ja lihasvoimaa kuin hieman jäykempi nivel. Laajan liikkeen tekeminen toistamiseen ilman kunnollista liikehallintaa kuluttuaa niveltä ja ylivenyttää nivelsiteitä ja lihaksia. Ylivenyneet kudokset voivat oireilla säryllä ja kipuilulla. Ylivenyneet lihakset eivät myöskään aktivoidu normaalisti, vaan kipeytyvät ja rasittuvat käytössä kohtuuttomasti. Lihaksessa voi myös olla tyypillisesti kireä tunne, johtuen siitä että lihas on jatkuvasti ääripituudessaan ja näin ollen kiristää. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan lihaksen venyttämisestä ole hyötyä, vaan päinvastoin se pahentaa tilannetta entisestään.

Kuten aiemmin jo totesin, niin ihmisiä ei voi luokitella mustavalkoisesti jäykkinä tai notkeina, sillä samalla ihmisellä voi olla sekä jäykkiä että yliliikkuvia niveliä. Se voi olla synnynnäinen ominaisuus tai hankittu ominaisuus esim. yksipuolisen työasennon aiheuttama jäykistymä. Näissä tapauksissa yleensä jäykän nivelen lähellä olevat nivelet ja muut kudokset ovat alttiimpia rasitukselle, sillä liike otetaan sieltä mistä se helposti saadaan. Näin ollen kipu voi esiintyä yhdessä paikassa (rasittunut yliliikkuva kudos), vaikka syy on muualla (jäykkä nivel tai kireä lihas).

Pilates, jooga ja muut liikehallintaa kehittävät harjoittelumuodot ovat liikkuvuusharjoittelua parhaimmillaan. Hyvä ohjaaja osaa ohjata jäykkää henkilöä lisäämään turvallisesti liikkuvuuttaan, ja notkeaa henkilöä hallitsemaan liikkuvuutensa. Välillä tarvitaan kuitenkin spesifimpää henkilökohtaista ohjausta, varsinkin jos oireilua on. Tässä tapauksessa fysioterapeutti on oikea henkilö analysoimaan liikkuvuutta ja opettamaan liikehallintaa.